Kauno miesto socialinių paslaugų centras:

  • nustato asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
  • vertina asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
  • teikia bendrąsias (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, transporto paslaugos ir asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo) socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
  • teikia specialiąsias socialinės priežiūros ( pagalbos į namus) ir dienos socialinės globos namuose ir dienos centre paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
  • teikia socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas socialinės rizikos šeimoms;
  • teikia psichosocialinę pagalbą dienos metu (esant poreikiui, gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams vaikų dienos centruose;
  • vykdo Pabėgėlių socialinės integracijos programą Kauno mieste (šiuo metu nevykdoma);
  • organizuoja socialinį darbą seniūnijose.

 

TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

I. BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
Paslaugos pavadinimas (paslaugos sudėtis) Teikimo trukmė / dažnumas Kiekis Įkainis
 1. Informavimas Vienkartinis pagal poreikį Nemokamai
 2. Konsultavimas Iki problemos išsprendimo Nemokamai
 3. Tarpininkavimas ir atstovavimas Iki problemos išsprendimo Nemokamai
 4. Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne Pagal įstaigos galimybes Nemokamai
 5. Transporto organizavimas
5.1. Vežimas transporto priemone Pagal poreikį 1 km 0,19 Eur
5.2. Laukimas nuvykus į vietą Pagal poreikį 1 val. 1,89 Eur
II. SPECIALIOSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
SOCIALINĖ PRIEŽIŪRA
Paslaugos pavadinimas (paslaugos sudėtis) Teikimo trukmė / dažnumas Kiekis Įkainis
 6. Pagalba į namus (vienišiems asmenims su negalia, vienišiems senyvo amžiaus asmenims ir kitiems asmenims, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekusiems savarankiškumo) Iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartai per savaitę (pagal poreikį) 1 val. 1,88 Eur
6.1. Maitinimo organizavimas
6.1.1. Maisto produktų pirkimas artimiausioje parduotuvėje ir pristatymas į namus (iki 5 kg, į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į parduotuvę ir grįžimas iš jos)
6.1.2. Karšto maisto atnešimas į namus iš artimiausios maitinimo įstaigos (į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į maitinimo įstaigą ir grįžimas iš jos)
6.1.3. Maisto ruošimas (nesudėtingų patiekalų)
6.1.4. Pagalba ruošiant maistą (nesudėtingus patiekalus)
6.1.5. Pagaminto maisto pašildymas
6.1.6. Pagalba valgant
6.2. Asmens higiena ir priežiūra
6.2.1. Pagalba maudantis vonioje ir rengiantis (kai paslaugų gavėjas gali įlipti į vonią arba vonia pritaikyta neįgaliesiems)
6.2.2. Plaukų, rankų ir kojų nagų priežiūra (jei asmuo neserga užkrečiamosiomis odos ligomis)
6.2.3. Pagalba rūpinantis asmens higiena (sauskelnių, drabužių ir patalynės keitimas)
6.2.4. Tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra)
6.2.5. Skalbinių (drabužių) nunešimas į skalbyklą (valyklą) arba parnešimas atgal (iki 7 kg)
6.2.6. Skalbimas (išskyrus patalynę ir užuolaidas) rankomis (ne daugiau kaip 1 kg)
6.2.7. Skalbimas neautomatine skalbimo mašina (ne daugiau kaip 5 kg)
6.2.8. Skalbimas automatine skalbimo mašina (ne daugiau kaip 5 kg)
6.2.9. Skalbinių džiaustymas
6.3. Pagalba buityje ir namų ruošoje
6.3.1. Gyvenamosios dalies tvarkymas (1 kambarys – 1 kartas per savaitę iki 1 val. Siurbimas / grindų plovimas, naudojant kliento medžiagas)
6.3.2. Tualeto, vonios ar dušo patalpų valymas ir grindų plovimas (unitazo, vonios ar dušo, kriauklės ir veidrodžių valymas, jei paslaugų gavėjui yra teikiama 6.2.1 punkte nurodyta paslauga)
6.3.3. Viryklės ar kitų buitinių maisto gaminimo prietaisų valymas (jei paslaugų gavėjui yra teikiamos 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 punktuose nurodytos paslaugos, naudojant kliento medžiagas)
6.3.4. Balkono tvarkymas (ne dažniau kaip 1 kartą per mėnesį; rudenį ir žiemą paslauga neteikiama)
6.3.5. Langų valymas 1 kartą per metus (kai langai atsidaro į vidų, seni langai neatsukinėjami; rudenį ir žiemą paslauga neteikiama)
6.3.6. Dujų baliono keitimo organizavimas
6.3.7. Buitinių atliekų išnešimas
6.4. Sveikatos priežiūros organizavimas
6.4.1. Gydytojo iškvietimas į namus ar asmens užrašymas pas gydytoją
6.4.2. Ėjimas kartu su vaikštančiu asmeniu į gydymo įstaigą (nuo 8 iki 15 val.)
6.4.3. Greitosios medicinos pagalbos iškvietimas ir lydėjimas į gydymo įstaigą
6.4.4. Paslaugų gavėjo lankymas stacionarioje gydymo įstaigoje 1 kartą per savaitę
6.4.5 Medikamentų išrašymo organizavimas
6.4.6. Medikamentų pirkimas
6.5. Ūkio darbai
6.5.1. Vandens (kuro) atnešimas (išnešimas) (10 litrų)
6.5.2. Kietojo kuro pirkimo organizavimas
6.5.3. Malkų paruošimo organizavimas
6.5.4. Krosnių kūrenimas (pakuros išvalymas ir pelenų išnešimas)
6.5.5. Krosnių, dūmtraukių valymo organizavimas
6.5.6. Krosnių, dūmtraukių pastatymo ar perstatymo organizavimas
6.5.7. Buitinių prietaisų remonto, drabužių ir avalynės taisymo organizavimas
6.5.8. Smulkaus gyvenamųjų patalpų remonto organizavimas
6.5.9. Sniego valymas nuo kiemo takelių (naudojant kliento įrankius)
6.6. Kitos paslaugos, reikalingos norint sudaryti galimybes asmeniui gyventi savo namuose
6.6.1. Pagalba asmeniui suskaičiuojant mokesčius ir užpildant mokesčių knygeles
6.6.2. Mokesčių mokėjimas
6.7. Kitų pavedimų vykdymas
6.7.1 Ėjimas kartu su vaikštančiu asmeniu į įvairias įstaigas (nuo 8 iki 15 val.)
6.7.2. Pašto siuntų,  perlaidų išsiuntimas
6.7.3. Periodinės spaudos prenumeravimas

 

Paslaugos pavadinimas(paslaugos sudėtis) Teikimotrukmė / dažnumas Kiekis Įkainis
7. Pagalba į namus (senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, turintiems suaugusius vaikus Kauno mieste (išskyrus jei suaugę vaikai yra neįgalūs arba pensinio amžiaus), ir vaikams su negalia ir jų šeimos nariams (išskyrus jei vaikų su negalia tėvai yra neįgalūs) Iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartai per savaitę (pagal poreikį) 1 val. 1,88 Eur
7.1. Maitinimo organizavimas
7.1.1. Karšto maisto atnešimas į namus iš artimiausios maitinimo įstaigos (į paslaugos teikimo trukmę įskaitomas laukimo laikas eilėse, nuėjimas į maitinimo įstaigą ir grįžimas iš jos)
7.1.2. Pagaminto maisto pašildymas
7.1.3. Pagalba valgant
7.1.4. Indų, panaudotų ruošiant maistą ir valgant, plovimas (jei paslaugų gavėjui teikiamos 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 punktuose nurodytos paslaugos)
7.2. Asmens higiena ir priežiūra
7.2.1. Pagalba rūpinantis asmens higiena (sauskelnių, drabužių ir patalynės keitimas)
7.2.2. Tualetinio kibiro išnešimas ir jo priežiūra
7.3. Pagalba buityje ir namų ruošoje
7.3.1. Viryklės ar kitų buitinių maisto gaminimo prietaisų valymas (jei paslaugų gavėjui teikiama 7.1.2 punkte nurodyta paslauga, naudojant kliento medžiagas)
7.3.2. Buitinių atliekų išnešimas
7.4. Sveikatos priežiūros organizavimas
7.4.1. Gydytojo iškvietimas į namus ar asmens užrašymas pas gydytoją
7.4.2. Ėjimas kartu su vaikštančiu asmeniu į gydymo įstaigą (nuo 8 iki 15 val.)
7.4.3. Greitosios medicinos pagalbos iškvietimas ir lydėjimas į gydymo įstaigą

 

Paslaugos pavadinimas (paslaugos sudėtis) Teikimo trukmė / dažnumas Kiekis Įkainis
 8. Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas ir kitos paslaugos Pagal poreikį nemokamai (vaikų dienos centruose)
Pagal poreikį Mėnuo 32,53 Eur (su maitinimu), 1,88  EUR (be maitinimo) (Dainavos dienos globos centre)
SOCIALINĖ GLOBA
Paslaugos pavadinimas (paslaugos sudėtis) Teikimo trukmė / dažnumas Kiekis Įkainis
 9. Dienos socialinė globa dienos centre: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, laisvalaikio organizavimas, maitinimo paslaugos, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį (transporto paslaugos) Pagal poreikį Mėnuo 45,89 Eur ir 84,93 Eur asmenims, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis (Dainavos dienos globos centre)
 10. Dienos socialinė globa asmens namuose: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimo paslaugos, asmeninės higienos paslaugų organizavimas, pagalba maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, sveikatos priežiūros paslaugos ir kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį nuo 3 iki 5 val. per dieną, ne daugiau kaip 5 kartai per savaitę (darbo valandomis ir dienomis, pagal poreikį) 1 val. 2,99 Eur

 PAPILDOMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

  Paslaugos pavadinimas Įkainis (Lt)
 1. Maisto produktų pirkimas turgavietėje (1 val.) 2,90 Eur
 2. Maisto produktų pirkimas pageidaujamoje parduotuvėje (1 val.) 2,90 Eur
 3. Pasivaikščiojimas, pagalba vaikštant lauke ar po kambarį (1 val.) 1,88 Eur
 4. „Atokvėpio“ paslauga šeimos nariams (globėjams, rūpintojams), kurie dėl tam tikrų priežasčių laikinai negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra (1 val.) 1,88 Eur
 5. Laikraščių, knygų skaitymas (1 val.) 1,88 Eur
 6. Knygų iš bibliotekos pristatymas 1,88 Eur
 7. Buto tvarkymas (1 val.) 1,88 Eur
 8. Laiptinės valymas 1,88 Eur
 9. Šaldytuvo tvarkymas ir valymas (naudojant kliento medžiagas) 1,88 Eur
 10. Namo (buto) durų valymas 1,88 Eur
 11. Drabužių spintos tvarkymas (1 val.) 2,90 Eur
 12. Virtuvės spintelių tvarkymas ir valymas (1 val.) 2,90 Eur
 13. Indaujos tvarkymas ir valymas (1 val.) 2,90 Eur
 14. Šviestuvų valymas 2,90 Eur
 15. Langų valymas ir sandarinimas (vienkartinė paslauga, naudojant kliento medžiagas) (1 val.) 2,90 Eur
 16. Užuolaidų keitimas 3,77 Eur
 17. Smulkus drabužių taisymas, skalbinių lyginimas (ne daugiau kaip
1 kg drabužių)
1,88 Eur
 18. Kambarinių gėlių persodinimas (1 val.) 1,88 Eur
 19. Artimųjų kapų tvarkymas (kai kapinės Kauno mieste arba priklauso Kauno miestui, kelionė apmokama paslaugų gavėjo lėšomis) (1 val.) 3,77 Eur