Kauno miesto socialinių paslaugų centras:

 • nustato asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • vertina asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengti išvadą;
 • teikia bendrąsias (informavimo, konusltavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, tranpsorto organziavimo, asmens higienos ir priežiūrpos, maitinimo organizavimo) socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikia specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose ir dienos socialinę globą institucijoje pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikia socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams;
 • teikia socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas Kauno miesto gyventojams, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
 • teikia socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas Kauno miesto gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;
 • teikia socialinių ligų („žemo slenksčio“ paslaugų) kabinete bendrąsias socialines paslaugas ir vykdyti ligų prevenciją didelės rizikos grupėms priklausantiems asmenims;
 • teikia psichosocialinę pagalbą dienos metu (prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams;
 • konsultuoja asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio panaudojimo;
 • organizuoja socialinį darbą seniūnijose.

______________________________________________________________

Socialinių paslaugų kainas ir socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų sąrašą galite rasti čia: Socialinių paslaugų kainos ir pagalbos į namus paslaugų sąrašas T-819;

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą galite rasti čia: Mokejimo uz SP tvarkos aprasas nuo 2018-02-01.