Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro uždaviniai:

 • nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;
 • vertinti asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir nustatyti asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį;
 • teikti bendrąsias socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikti specialiąsias socialines (socialinės priežiūros ir dienos socialinės globos) paslaugas asmens namuose ir dienos socialinės globą institucijoje pagal Kauno miesto gyventojų poreikius;
 • teikti socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) paslaugas senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems socialinės rizikos asmenims, socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams;
 • teikti socialinės priežiūros (laikino apnakvindinimo) paslaugas Kauno miesto gyventojams, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei;
 • teikti socialinės priežiūros (apgyvendinimo nakvynės namuose) paslaugas Kauno miesto gyventojams, neturintiems gyvenamosios vietos ar dėl patirto smurto, prievartos ar kitų priežasčių negalintiems ja naudotis, siekiant atkurti savarankiškunmą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę;
 • teikti socialinių ligų („žemo slenksčio“ paslaugų) kabinete bendrąsias socialines paslaugas ir vykdyti ligų prevenciją didelės rizikos grupėms priklausantiems asmenims;
 • teikti psichosocialinę pagalbą dienos metu (prireikus gali būti organizuojamas laikinas apnakvindinimas) socialinės rizikos vaikams ir jų šeimos nariams;
 • vykdyti Pabėgėlių socialinės integracijos programą Kauno mieste;
 • konsultuoti asmenis, kuriems paskirta vienkartinė išmoka įsikurti, dėl jos tikslinio panaudojimo;
 • organizuoti socialinį darbą seniūnijose.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:

 •  informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos (SPIS) kodas 201);
 •  konsultavimas (SPIS kodas 202);
 •  tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
 •  maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
 •  aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne (SPIS kodas 218);
 •  transporto paslaugos organizavimas (SPIS kodas 206);
 •  sociokuktūrinės paslaugos (SPS kodas 207);
 •  asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
 •  laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 222);
 •  pagalba į namus (SPIS kodas 310);
 •  socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas (SPIS kodas 320);
 •  psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
 • apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose (SPIS kodas 370);
 • dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415).

Licencija insitucinei socialinei globai (dienos) senyvo amžiaus asmenims teikti

Licencija socialinei globai suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose teikti

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija

 

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo laikas:

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Rekvizitai:

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Kauno miesto socialinių paslaugų centras

a/s Nr. LT 584010042500040187, AB DNB bankas;

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  įmonės kodas 135950440.

 

Kauno miesto socialinių paslaugų centro kontaktai

Partizanų g. 38D, Kaunas 49490

Tel. (8-37) 322462, faksas (8-37) 242505

El.paštas: info@kaunospc.lt