Informuojame, kad Kauno miesto gyventojai, pateikę prašymus paramai maisto produktais gauti, maisto produktus gali atsiimti vadovaujantis šiuo grafiku.