Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. birželio 14 d. sprendimu Nr. T-315 „Dėl sutikimo reorganizuoti Nakvynės namus, prijungiant juos prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Nakvynės namai (kodas 135144417) būtų reorganizuota, prijungiant ją prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro (kodas 135950440).

INFORMACIJA APIE REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIUS JURIDINIUS ASMENIS:

  1. Reorganizuojamas juridinis asmuo – Nakvynės namai – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, R. Kalantos g. 55, LT-52005 Kaunas, kodas 135144417. Duomenys apie Nakvynės namus kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1998 m. balandžio 7 diena.
  2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno miesto socialinių paslaugų centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Partizanų g. 38D, LT-49490, Kaunas, kodas 135950440. Duomenys apie Kauno miesto socialinių paslaugų centrą yra kaupiami ir saugomi  Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 2002 m. lapkričio 28 diena.

REORGANIZAVIMO BŪDAS:

Nakvynės namai reorganizuojami būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Nakvynės namai, kurie baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiami prie Kauno miesto socialinių paslaugų centro, kuriam pereina visos Nakvynės namų teisės ir pareigos. Nakvynės namai reorganizuojami Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno miesto socialinių paslaugų centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba. Nakvynės namai reorganizuojami iki 2017 m. kovo 31 dienos. Nakvynės namai baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jų teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Nakvynės namų išregistravimo) perduodamos Kauno miesto socialinių paslaugų centrui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Nakvynės namų reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno miesto socialinių paslaugų centro nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų metų finansinių metų finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2016 m. rugpjūčio 24 d. darbo dienomis nuo 9 iki 15 val. Nakvynės namuose (R. Kalantos g. 55, tel. 8 37 353987) ir Kauno miesto socialinių paslaugų centre (Partizanų g. 38D, tel. 8 37 322462).