Kauno miesto
socialinių paslaugų centro darbo taryba

Atgal
Darbo tarybos pirmininkė – Dainora Mockienė
Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus socialinė darbuotoja
tel. 8 603 03622, el.p.: d.mockiene@kaunospc.lt

Darbo tarybos sekretorė – Ligita Gutauskaitė
Socialinių paslaugų šeimai skyriaus socialinė darbuotoja
tel. 8 646 62621, el.p.: l.gutauskaite@kaunospc.lt

Nariai:
Vienė Jakštienė, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus lankomosios priežiūros darbuotoja;
Raimundas Liepinis, Nakvynės paslaugų skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjas;
Ilona Tubutienė, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus lankomosios priežiūros darbuotoja.