Konsultavimas dėl
vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo

Atgal

Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama iki 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (iki 4125,00 Eur) vienkartinė išmoka įsikurti. Vienkartinės išmokos įsikurti dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius.

Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejį, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 2 BSI išmokos dydžio dalis (110,00 Eur), tuomet ji gali būti išmokama grynaisiais pinigais išmokos gavėjui, pervedant į asmeninę gavėjo sąskaitą.

Vienkartinė išmoka įskikurti gali būti panaudota:

  • būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti;
  • sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti;
  • būsto nuomai;
  • mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;
  • būstui remontuoti arba rekonstruoti;
  • baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui, vienam mobiliojo ryšio telefonui įsigyti;
  • studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi ir darbo priemonėms įsigyti;
  • žemės sklypui įsigyti;
  • mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti;
  • automobiliui, mopedui, motociklui, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, dviračiui, motoriniam dviračiui (taip pat elektriniam paspirtukui) ar paspirtukui be variklio įsigyti.
Asmuo dėl vienkartinės išmokos įsikurti turi teisę kreiptis, iki jam sukaks 25 metai. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyriui pavesta funkcija, konsultuoti asmenis dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo.

Daugiau informacijos suteikti ar pakonsultuoti, dėl vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo, gali socialinė darbuotoja Edita Markauskienė, tel. +370 676 59160, el. p. e.markauskiene@kaunospc.lt.

Darbo laikas: I-IV 8 iki 17 val., V  8 iki 15:45 val. (prieššventinėmis dienomis dirbama 1 val. trumpiau).

Darbo vieta – Nemuno g. 29, Kaunas (I aukštas, 1 kabinetas).

Informacija atnaujinta 2023-01-04