Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Kauno miesto socialinių paslaugų centro veikla:

Kauno miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamas paslaugas: http://www.kaunas.lt/index.php?3655995761
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-91 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T-90 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“