Šeimos krizių
centras

Šeimos krizių centras - Kauno miesto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų šeimai skyriaus padalinys. Šeimos krizių centre socialinės paslaugos teikiamos socialinę riziką pariantiems vaikams ir jų šeimoms, vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kitiems tos šeimos vaikams kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą; smurtą patyrusiems asmenims, jų vaikams.

DĖL PASLAUGŲ ŠEIMOS KRIZIŲ CENTRE GALITE KREIPTIS TELEFONU VISĄ PARĄ: +370 613 62240

Šeimos krizių centre teikiamos šios socialinės paslaugos:
Bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo)

Specialiosios socialinės paslaugos:
- laikinas apnakvindinimas (iki 7 parų). Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atsotvavimas, nakvynės suteikimas, higienos paslaugų organizavimas, buitinių palsaugų organizavimas, darbinių įgūdžių ugdymas, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apsaugos organizavimas esant poreikiui, sveikatos priežiūros organizavimas.
- intensyvi krizių įveikimo pagalba socialinių paslaugų įstaigoje. Paslaugą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, laikinas apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), savipagalbos grupės, esant būtinybei aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, darbo įgūdžių ugdymas. 

Esant poreikiui kitos paslaugos (psichologo, teisininko) organizuojamos bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis ar nevyriausybinėmis organizacijomis.

Šeimos krizių centro socialinių paslaugų gavėjai tokia prioritetine tvarka gali būti:

- asmenys (šeimos), patyrę smurtą artimoje aplinkoje;
- šeimos, atsidūrusios krizinėje situacijoje (dėl gaisro, stichinių nelaimių, patirto smurto ir kt.);
- šeimos, patiriančios socialinę riziką (dėl kito šeimos nario priklausomybių ar socialinių įgūdžių nebuvimo) ir atsidūrusios krizinėje situacijoje;
-  vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, kiti tos šeimos vaikai kartu su jų atstovais (atstovu) pagal įstatymą;
- socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
- socialinę riziką patiriančios šeimos.

Informacija atnaujinta 2021-09-22Galerija