Socialinių paslaugų
bendruomenei skyrius

 • Titulinis
 • Socialinių paslaugų bendruomenei skyrius
Atgal
Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus paskirtis – organizuoti ir teikti bendrąsias socialines paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei transporto paslaugos organizavimo), specialiąsias socialinės priežiūros (pagalbos į namus ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Dainavos dienos globos centre), socialinės globos (dienos socialinė globa asmens namuose ir dienos socialinė globa Dainavos dienos globos centre) socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus veiklos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį, organizuojant socialinį darbą seniūnijose ir teikiant socialines paslaugas pagal Kauno miesto gyventojų poreikius.

Socialinio darbo organizavimas seniūnijose

Socialinio darbo organizatoriai dirba kiekvienoje Kauno miesto savivaldybės seniūnijose. Pagrindinės jų veiklos funkcijos seniūnijose yra:

 • Priimti iš seniūnijos gyventojų prašymus – paraiškas socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialines paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“).
 • Nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu.
 • Tirti seniūnijos gyventojų buities sąlygas.
 • Vertinti asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje.
 • Informuoti, konsultuoja, tarpininkauja ir atstovauja sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas.
Socialinės priežiūros (Pagalbos į namus) paslaugos
 • Socialinės priežiūros (pagalbos į namus)paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, kitiems asmenims ir šeimoms (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekusiems asmenims).
 • Pagalbos į namus paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį iki 10 val. per savaitę, ne daugiau kaip 5 kartus per savaitę
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Socialinės globos (dienos socialinės globos asmens namuose ir (integrali pagalba) asmens namuose) paslaugos
 • Socialinės globos paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia.
 • Socialinės globos paslaugos teikiamos pagal įvertintą socialinių paslaugų poreikį, bet ne ilgiau kaip 22:30 val. per savaitę.
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Dainavos dienos globos centras
 • Dienos centro paslaugos teikiamos senyvo amžiaus asmenims ir senyvo amžiaus asmenims su negalia.
 • Prieš pradedant teikti socialines paslaugas Dainavos globos centre, asmeniui, globėjui, rūpintojui ar asmenį prižiūrintiems šeimos nariams, artimiems giminaičiams yra sudaromos sąlygos apsilankyti Dainavos globos centre ir susipažinti su teikiamomis socialinėmis paslaugomis bei personalu (Partizanų g. 38D, Kaune).
 • Asmuo, kuriam teikiamos specialiosios socialinės priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo Dainavos dienos globos centre) paslaugos į Centrą atvyksta savarankiškai. Asmuo, kuriam teikiamos socialinės globos (dienos socialinė globa Dainavos dienos globos centre) paslaugos atvykti į Centrą yra organizuojama transporto paslauga.
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl paslaugos gavimo kreipiasi į socialinio darbo organizatorių seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.
Transporto organizavimo paslauga
 • Transporto organizavimo paslaugą gali gauti asmenys ir jų šeimos (deklaravę gyvenamąją vietą Kauno mieste), kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir/ar dėl to dėl nepakankamų pajamų negali naudotis viešuoju transportu (transportas pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims vežti).Transporto organizavimo paslauga teikiama: vykti į/iš gydymo ir reabilitacijos bei socialinių paslaugų įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą neįgalumo ar darbingumo nustatymo tikslu, į ortopedijos ar kt. specialiosios pagalbos priemonių įstaigas, į renginius, organizuojamus negalią turintiems asmenims, kitais atvejais, pagal galimybes, t.y. nesant užsakymų ir įvertinus paslaugos poreikį.
 • Jei paslaugos gavėjui reikalingos papildomos paslaugos (pagalba einant, lydėjimas po gydymo įstaigas ir pan.), jis privalo pasirūpinti lydinčiu asmeniu, o nesant tokiai galimybei, iš anksto apie tai informuoti atsakingą Skyriaus socialinį darbuotoją.
 • Paslaugos gavėjas turi laikytis susitarimo dėl vykimo laiko ir maršruto, o pasikeitus aplinkybėms, apie tai iš anksto informuoti atsakingą Skyriaus socialinį darbuotoją.
 • Prašymai dėl transporto paslaugos priimami (Partizanų g. 38 D, Kaune) pas atsakingą Skyriaus socialinį darbuotoją tel. (8 37  242506)
Bendra informacija
 • Paslaugos teikiamos darbo dienomis (pirmadienis - penktadienis) darbo laiku (I-IV 8 iki 17 val., V  8 iki 15:45 val.), savaitgaliais ir švenčių dienomis paslaugos neteikiamos.
 • Socialinių paslaugų poreikis atliekamas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo Kauno mieste tvarkos aprašu.
 • Mokėjimas už socialines paslaugas nustatomas vadovaujanti Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.


Galerija