Veikla

Kauno miesto socialinių paslaugų centras yra nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės ir Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Centro savininkė yra Kauno miesto savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Kauno miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

Centro vizija – būti modernia, nuolat besimokančia organizacija, taikančia naujoves ir holistinį požiūrį į asmenį, teikiant aukštos kokybės socialines paslaugas Kauno miesto gyventojams.

Centro misija teikti kokybiškas į asmenį orientuotas socialines paslaugas, kurios mažintų Kauno miesto gyventojų socialinę atskirtį ir įgalintų juos būti lygiaverčiais visuomenės nariais.


Kauno miesto socialinių paslaugų centro tikslas
Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir padėti įveikti socialinę atskirtį.
Kauno miesto socialinių paslaugų centro uždaviniai
  • nustatyti asmenų (šeimos) socialinių paslaugų poreikį;

  • apskaičiuoti asmens (šeimos) mokėjimo už suteiktas socialines paslaugas dydžius;

  • vertinti asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje ir parengti išvadą;

  • pildyti individualios pagalbos poreikio klausimyną (asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių);

  • organizuoti ir teikti Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) pavestas prevencines socialines paslaugas;

  • organizuoti ir teikti Savivaldybės pavestas bendrąsias socialines paslaugas;

  • teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas;

  • teikti dienos socialinės globos paslaugas pagal Centrui išduotą licenciją;

  • vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus;

  • vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinių paslaugų srityje.

Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos

Kauno miesto socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos:
1. informavimas (Socialinės paramos informacinės sistemos kodas (toliau – SPIS kodas) 201);
2. konsultavimas (SPIS kodas 202);
3. tarpininkavimas ir atstovavimas (SPIS kodas 203);
4. maitinimo organizavimas (SPIS kodas 204);
5. transporto organizavimas (SPIS kodas 206);
6. asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas (SPIS kodas 208);
7. laikinas apnakvindinimas (SPIS kodas 340);
8. pagalba į namus (SPIS kodas 310);
9. socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas (SPIS kodas 320);
10. psichosocialinė pagalba (SPIS kodas 360);
11. apgyvendinimas nakvynės namuose (SPIS kodas 370);
12. dienos socialinė globa (SPIS kodai 411, 414, 415);
13. kitos bendrosios socialinės paslaugos (SPIS kodas 200);
14. intensyvi krizių įveikimo pagalba (SPIS kodas 350);
15. socialinė priežiūra šeimoms.

Informacija atnaujinta 2023-08-29

Licencijos

Kauno miesto socialinių paslaugų centro turimos licencijos

 

Eil. Nr.

Licencijos pavadinimas

Licencijos numeris

Licencijos išdavimo data

Licencijos būsena

Pastabos

1.

 Institucinė socialinė globa  (dienos) senyvo amžiaus   asmenims

L000000356

2014-11-10

Aktyvi

Patikslinimo data 2020-12-15

2.

Socialinė globa vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose

L000000991

2022-02-18

Aktyvi

3.

 Įstaigos asmens sveikatos  priežiūros licencija

3629

2014-08-27

Aktyvi

Patikslinimo data 2019-08-14
2017-03-09

 

Informacija atnaujinta 2022-02-22

Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo laikas

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.
Kontaktinė informacija
Rekvizitai:
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
a/s Nr. LT 584010042500040187, Luminor Bank AS;
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,  įmonės kodas 135950440.
 
Kauno miesto socialinių paslaugų centro kontaktai
Partizanų g. 38D, Kaunas 49490
Tel. +370 37 322462
El.paštas: info@kaunospc.lt