Naujienos

Atgal

Dienos socialinė globa asmens namuose - pagalba šeimos nariams derinant šeimos ir darbo įsipareigojimus

2022 03 07

Kauno miesto socialinių paslaugų centrui 2022 m. vasario 18 d. suteikta Dienos socialinės globos asmens namuose licencija, suteikianti teisę dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose teiki 70 paslaugų gavėjų. Šios licencijos suteikimas leidžia paslaugas teikti du kartus didesniam paslaugų gavėjų skaičiui nei iki šiol. Kauno miesto socialinių paslaugų centras  dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose teikia senyvo amžiaus asmenims bei senyvo amžiaus asmenims su sunkia negalia. Šios paslaugos orietuotos į globos bei slaugos paslaugų suteikimą, sudarant galimybes asmeniui gyventi savo namuose.
Specialistų, teikiančių dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, komandą sudaro: socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjas, bendrosios praktikos slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, psichologas. Ši specialistų komanda pasirūpina dienos socialinės globos paslaugas gaunančio asmens higiena, maitinimu, būsto priežiūra, mankšta, psichologine būsena. 
Dėl dienos socialinės globos asmens namuose poreikio vertinimo prašome kreiptis tiesiogiai į savo gyvenamosios vietos seniūnijos Kauno miesto socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių, kuris mielai padės pateikti dokumentus Kauno miesto savivaldybės nustatyta tvarka.
Mokėjimo už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose dydis nustatomas priklausomai nuo asmens pajamų, vadovaujantis  Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-276 „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/74b9d630b53d11eab9d9cd0c85e0b745/asr.).