Naujienos

Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centro Darbo tarybos rinikimai

2020 11 11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu ir 2018 m. vasario 9 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Darbo tarybos reglamentu, Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo taryba informuoja, kad

2020 m. lapkričio 25 d. nuo 8:00 iki 15:00 val. vyks Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimai.

Balsavimo vieta: Partizanų g. 38D, Kaunas (vidinis kiemas).

Į darbo tarybą slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose, laikantis visuotinės ir lygios rinkimų teisės, trejų metų kadencijai renkami penki nariai.

Darbo tarybos rinkimuose balso teisę turi visi bent trejų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su Kauno miesto socialinių paslaugų centru turintys darbuotojai.

Kiekvienas balso teisę turintis darbuotojas turi penkis balsus, t.y. tiek, kiek renkama darbo tarybos narių. Už kiekvieną balsavimo biuletenyje nurodytą kandidatą galima atiduoti po vieną balsą, pažymint tai balsavimo biuletenyje, t.y. balsavimo biuletenyje balso teisę turintys Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbuotojai turi pažymėti penkis kandidatus.

Atvykdami į rinkimus turėkite savo tušinuką ir dėvėkite asmenines apsaugos priemones (privalomai veido kaukė ar veido skydelis). Atvykę į balsavimo vietą laikykitės saugaus 2 metrų atstumo. 

 

Darbo tarybos patvirtintas kandidatų į Darbo tarybą sąrašas

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

1

Bacevičienė Jurgita

2

Baltrušaitienė Deimantė

3

Jakštienė Vienė

4

Jatautaitė-Straukienė Karolina

5

Liepinis Raimundas

6

Mockienė Dainora

7

Mozūrienė Virginija

8

Šipelė Neringa

9

Štrupkienė Mavliuda

10

Tubutienė Ilona

11

Tumosienė Lina

12

Urnežis Ernestas

13

Vosylienė Laimutė

 

Kviečiame 2020 m. lapkričio 25 d. atvykti į Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo tarybos rinkimus ir pareikšti savo nuomonę balsuojant.

 

         Kauno miesto socialinių paslaugų centro darbo taryba

2020-11-11