Naujienos

Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centrui suteiktas EQUASS Assurance kokybės sertifikatas

2021 02 05

Kauno miesto socialinių paslaugų centras dalyvavo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą", kurio tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Siekdamas užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų bendruomenei kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė Europos socialinių paslaugų kokybės sistemą ir buvo sertifikuota EQUASS Assurance sertifikatu, kuris rodo, kad Kauno mieto socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus teikiamos socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugos atitinka šių paslaugų kokybei keliamus reikalavimus Europos lygmeniu. EQUASS Assurance kokybės sertifikatas suteiktas 3 metų laikotarpiui 2020 m. - 2023 m. 

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas. 

Atmintinė pagalbos į namus paslaugų gavėjams.

Informacija atnaujinta 2021-02-05.