Naujienos

Atgal

Keičiasi paramos skyrimo forma: vietoj maisto paketų bus socialinės kortelės

2023 12 11

Parama (socialine ar jai lygiaverte kortele ir (ar) donacija) teikiama pagal 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo (MNM) programą Lietuvoje.

Asmenys turi teisę į paramą pagal MNM programą, kai jų vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 (235,50 Eur) Lietuvos Respublikos Vyriausybės atvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį.

Parama pagal MNM programą išimties tvarka gali būti skiriama,  jei  asmens pajamos yra didesnės nei 1,5 VRP, bet neviršija 2,2 VRP dydžio (345,40 Eur) per mėnesį (tam tikrais nurodytais atvejais).

Dėl paramos pagal MNM programą gavimo gali kreiptis Kauno miesto savivaldybės gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Kauno miesto savivaldybėje ar faktiškai gyvenantys Kauno miesto savivaldybėje ir negaunantys paramos pagal MNM programą kitoje savivaldybėje.

Lėšas į socialines korteles planuojama pervesti keturis kartus metuose (kovo, birželio, rugsėjo, gruodžio mėnesiais).

Dokumentai, reikalingi paramai gauti:
1. Asmens, turinčio teisę gauti minėtą paramą, tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Prašymas ir (ar) Sutikimas.
3.  Pažyma apie apskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-228 redakcija).

4. Kiti dokumentai (teismo sprendimas; pažyma apie gautus alimentus ar kt.)*

* Prašymą teikiančiam asmeniui nereikia pateikti dokumentų (pažymų) apie pajamas, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Naudodamiesi socialine kortele paramos gavėjai galės atsiskaityti už produktus ir (ar) prekes, įsigytus iš pasirinkto teikėjo Kauno mieste (UAB "Grūstė", UAB "IKI Lietuva", UAB "Lidl Lietuva", UAB "Maxima", UAB "RIMI Lietuva". Teikėjas pasirenkamas 1 (vieniems) kalendoriniams metams.

Dėl paramos pagal MNM programą gavimo asmuo turi kreiptis adresu, Partizanų g. 5, Kaunas.

INTERESANTAI PRIIMAMI:

Pirmadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Antradienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Trečiadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 17.00 val.
Ketvirtadienį -------------
Penktadienį 8.00 - 12.00 val. -- 13.00 - 15.45 val.

Išsamesnė informacija teikiama telefonais: 8 678 76 516, 8 614 56 772, 8 620 66 940.

Daugiau paspaudus čia