Naujienos

Atgal

Pasirašyta projekto sutartis

2019 01 17

Kauno miesto socialinių paslaugų centras teikė paraišką projektui „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą Nr. 08.4.-ESFA-V-421-01-0001 ir laimėjo atrankos konkursą. Kauno miesto socialinių paslaugų centras kartu su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru 2019 m. sausio 11 dieną pasirašė dalyvavimo projekte sutartį. Sutarties objektas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (toliau – EQUASS) diegimas Įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikavimą socialinės priežiūros paslaugai Pagalba į namus.