Kauno miesto
socialinių paslaugų centro galimas paslaugų gavėjų (vietų) skaičius

Atgal

Kauno miesto socialinių palaugų centro galimas paslaugų gavėjų (vietų) skaičius

Nr.

Paslauga

Galimų vietų skaičius

1.

Pagalba į namus

189

2.

Dienos socialinė globa ir slauga asmens namuose (senyvo amžiaus asmenims su negalia)

60 – integrali pagalba
5 – dienos socialinė globa

3.

Dienos socialinė globa arba socialinė priežiūra Dainavos dienos globos centre (senyvo amžiaus asmenims)

19 – socialinė priežiūra
16 – dienos socialinė globa

4.

Apgyvendinimas nakvynės namuose (vyrų)

22

5.

Apgyvendinimas nakvynės namuose (moterų)

20

6.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba (Šeimos krizių centras)

45 (18 kambarių)

7.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms

420

Teikiamų socialinių paslaugų kaina patvirtinta 2020 m. birželio 23 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-277 "Dėl Kauno miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų perkamos (parduodamos) ar  finansuojamos socialinės globos, socialinės priežiūros ir bendrųjų socialinių paslaugų kainų ir maitinimo dienos atsiskaitomųjų piniginių išlaidų normų nustatymo".

Informacija atnaujinta 2022-01-04