Biudžeto išlaidų
sąmatos vykdymo ataskaitų rinkiniai

Atgal

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021 m. I ketvirtis 

Informacija atnaujinta 2021-10-20

________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2020 m. I ketvirtis

_______

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2019 m. I ketvirtis

_______

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2018 m. I ketvirtis

________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. metinė
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. I ketvirtis

_________

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31
Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31
Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016-12-31
Forma Nr. 1
Forma Nr. 2
Forma Nr. 3
Forma Nr. 4
Pinigų srautų ataskaita 2016-12-31
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų ataskaitų
Aiškinamasis raštas prie metinio balanso 2016-12-31
Priedai prie aiškinamojo rašto 2016-12-31

__________

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. rugsėjo 30 d.
Forma Nr. 1
Formos Nr. 2
Forma Nr. 3
Forma Nr. 4
20-ojo VSAFAS 4 priedas
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų

__________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Forma Nr. 1
Forma Nr. 3
20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas
Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis
Aiškinamasis raštas prie 2016 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. birželio 30 d.

___________

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. gruodžio 31 d.
Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Priedai prie aiškinamojo rašto pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis

____________

20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016 m. kovo 31 d.
Aškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų sąmatos vyldymo ataskaitų
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą skiriamų programoms finansuoti ataskaita
Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d.
Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.
Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2016 m. kovo 31 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d.

_____________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Finansinės nuomos ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimai 2015 m. gruodžio 31 d.
Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita
Aiškinamasis raštas prie 2015 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitų

_____________

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita
Aiškinamasis raštas prie biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitų 2015 m. rugsėjo 30 d.
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. rugsėjo 30 d.
20-ojo VSAFAS 4 priedas 2015 m. rugsėjo 30 d.
1 forma 2015 m. rugsėjo 30 d.
3 forma 20 15 m. rugsėjo 30 d.
4 Forma Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d.

_____________

2015 m. birželio 30 d. finansinės būklės ataskaita
2015 m. birželio 30 d. aiškinamasis raštas
Biudžeto išlaidų sąmatos vydymo ataskaita 2015 m. birželio 30 d.
Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. birželio 30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
20-ojo VSAFAS 4 priedas 2015 m. birželio 30 d.
Forma Nr. 1 2015 m. birželio 30 d.
Forma Nr. 3 2015 m. birželio 30 d.
Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015 m. birželio 30 d.

_____________

2015 m. kovo 31 d. finansinės būklės ataskaita
2015 m. kovo 31 d. veiklos rezultatų ataskaita
2015 m. kovo 31 d. tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

____________

2014 m. Aiškinamasis raštas
2014 m. Finansinės būklės ataskaita
2014 m. Grynojo pokyčio ataskaita
2014 m. Pinigų srautų ataskaita
2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita
Priedai prie aiškinamojo rašto

____________

2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos
2014 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita
2014 m. Aiškinamasis raštas
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-03-31 duomenis
Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014-06-30 finansinės ataskaitos
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014-09-30 duomenis

____________

2013-12-31 Metinis finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita
2013-12-31 Pinigų srautų ataskaita
2013-12-31 Grynojo turto pokyčių ataskaita
2013-12-31 Finansinės būklės ataskaita

____________

2012 m. Finansinės veiklos ataskaita
2012 m. Grynojo turto pokyčių ataskaita
2012 m. Pinigų srautų ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2012 m. duomenis