Darbo taryba

Darbo tarybos pirmininkė – Dainora Mockienė, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus socialinio darbo organizatorė, tel. 8 687 24907 el.p.: d.mockiene@kaunospc.lt

Darbo tarybos sekretorė – Deimantė Blatrušaitienė, Socialinių paslaugų šeimai skyriaus atvejo vadybininkė, tel. 8 646 61429, el.p.: d.baltrušaitiene@kaunospc.lt

nariai: Vienė Jakštienė, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus lankomosios priežiūros darbuotoja; Raimundas Liepinis, Laikino apgyvendinimo skyriaus socialinio darbuotojo padėjėjas; Laimutė Vosylienė, Socialinių paslaugų bendruomenei skyriaus lankomosios priežiūros darbuotoja.
Informacija atnaujinta 2020-12-30