Komisijos ir
darbo grupės

Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centre yra sudarytos šios komisijos ir darbo grupės:

  1. Kauno miesto socialinių paslaugų centro ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto įvedimo ir nurašymo komisija.
  2. Kauno miesto socialinių paslaugų centro viešųjų pirkimų komisija.
  3. Kauno miesto socialinių paslaugų centro inventorizacijos komisija.
  4. Kauno miesto socialinių paslaugų centro paramos priėmimo ir skirstymo komisija.
  5. Kauno miesto socialinių paslaugų centro priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo komisija.
  6. Kauno miesto socialinių paslaugų centro automobilių apžiūros ir techninės būklės vertinimo komisija.