Vadovo gyvenimo
aprašymas

Atgal

Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė Diana Šatienė

Išsilavinimas

1999 m. Klaipėdos universitete baigė edukologijos bakalauro studijas.

2009 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė socialinio darbo magistro studijas.

2012 – 2013 m. dalyvavo Kauno technologijos universiteto III pakopos universitetinių studijų lygmens ekonomikos programoje pagal projektą „Kauno miesto savivaldybės politikų, savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos tobulinimas strateginių tikslų įgyvendinimo srityse”.

Darbinė veikla

2002/11/ Kauno miesto socialinių paslaugų centras, direktorė;
1998-02 – 2002/11 Kauno miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus Paslaugų poskyrio inspektorė;
1989/09 – 1998/02 Pedagoginis darbas.